Faciendum AB

Aktiebolaget är en del i Farmartjänst Ådalens organisation. Bolaget bedriver allt från personaluthyrning, entreprenadverksamhet inriktad mot skog, trädgård, fastighetsskötsel, byggverksamhet och transport. Vi kan även hjälpa dig med översättningar till och från engelska, franska och tyska till svenska.

Bolaget är till för de anställda inom Farmartjänst som omfattas av ett kollektivavtal när de utför vissa arbeten. Dessa arbeten gäller uppdrag hos företag som tar hand om bl.a. inom transport, vägarbete och hamnarbete (stuveri).

Vi utför tjänster som är RUT & ROT-avdragsgilla.

Ordet ”faciendum” har latinskt ursprung och betyder ”att göra”.